تماس سریع

توضیحات

پروژه مسکن مهر مهرگان قزوین 480 واحد مسکونی

پروژه مسکن مهر با تمام سختی ها و مشکلات یک نام نیک برای دربین مردم منطقه گذاشت و ما به این افتخار می کنیم

مهارتهای حرفه ای

مدیریت پروژه 80%
اجرا 100

تجربه و فعالیتها

قرارداد شروع بکار تاسیسات الکتریکی پروژه مسکن مهر در سال 1389 با 480 واحد مسکونی شروع شد این پروژه  قرار بود تا تاریخ 1390 به پایان برسد ولی بدلیل کمکاری ها و نرسیدن بودجه لازم تا سال 1392 به طول انجامید ولی خوشبختانه شرکت اشعه رهاگستر تمام 480 واحد خود را تحویل ساکنین داد