تماس سریع

توضیحات

خوابگاه متاهلان 48 واحدی دانشگاه امام خمینی قزوین

پروژه خوابگاه 48 واحدی دانشگاه بین المللی قزوین جز اولین پروژه های ما می باشد و یکی از بهترین رزومه های کاری ما نیز هست تجربیات فراوان در این پروژه کسب شد

مهارتهای حرفه ای

اجرا 100

تجربه و فعالیتها

اجرای تاسیسات الکتریکی خوابگاه 48 واحدی متاهلان دانشگاه امام خمینی قزوین در سال 1392 شروع و در سال 1394 یه پایان رسید این پروژه مانند سایر پروژه های تاسیسات الکتریکی مسکونی در بخشها زیر انجام شد

1- سیستم روشنایی  2- سیستم پریزهای برق 3- تلفن و آنتن 4- موتور خانه و … .