تماس سریع

توضیحات

اجرای پروژه های dc 48v 2A شرکت ارتباطات زیر ساخت و مخابرات

پروژه های DC 48V2A ارتباطات زیرساخت و مخابرات با هدف ارتقاع سیستم ارتباطاتی کشور در کلیه استانهای ایران انجام شد و شرکت ما بخشی از پان را اجرا نمود

مهارتهای حرفه ای

برنامه ریزی 80%
نقشه خوانی 95%
اجرا 100%

تجربه و فعالیتها

شروع بکار  پروژه های DC در سال 1394  انجام شد پروژه های DC برای ارتقاع سیستم های مخابراتی انجام می شد که شرکت اشعه رها گستر در استانهای زیر این سیستم را تحویل کارفرمای محترم ارتباط زیرساخت نمود

1- کردستان شهرهای کامیاران – دیواندره

2- کرمانشاه مخابرات مرکزی کرمانشاه شهرهای بانه – سقز و…

3- ایلام مرکز ارتباطات زیر ساخت و شهر مهران

4- مازندران شهر های بابل – بابلسر – ساری –

5- آذربایجان غربی شهرهای خوی – میاندوآب

این پروژه ها تا سال 1398 طول کشید و در تمام شهر ها این پروژه ها نصب و تحویل شد