تماس سریع

رییس هیئت مدیره

سعید علیدوستی پور

مهندس علیدوستی پور ، ریاست هیئت مدیره شرکت اشعه رهاگستر و مدیر بخش پاور و نیرو برق می باشد

مهارتهای حرفه ای

مدیریت پروژه نیرو 100%
مشاوره 100%
اجرا 100%
پشتیبانی 100%

تجربه و فعالیتها

مهندس سعید علیدوستی پور به سمت ریاست هیئت مدیره و مدیر بخش پاور و نیرو برق فعالیت می کند ایشان تجربه فراوان در بخش پستهای انتقال و سد های نیروگاههای دارند قدرت مدیریت ایشان در این بخش باعث شده تا شرکت در بخش نیرو برق حرفی برای گفتن داشته باشد