هتل ویستریا

  • 25 اردیبهشت 1399
  • مدیر سایت
قرارداد نظارت ، طراحی و اجرا تاسیسات الکتریکال هتل ویستریا در سال 1397 انجام گردید تیم طراحی و نظارت شرکت کار خود آغاز نمود این پروژه بدلیل تاخیر پیمانکار...

ساختمان مرکزی هلدینگ گلرنگ

  • 16 شهریور 1398
  • مدیر سایت
در تاریخ 1396/1/15 شروع فعالیت اجرا تاسیسات الکتریکی شروع شد مسئولیت طراخی و نظارت و همچنین ابنیه پروژه توسط شرکت گلرنگ سازه بود از ویژگی های این پروژه طراحی...

پروژه برلیان میگون

  • 16 شهریور 1398
  • مدیر سایت
قرار داد الکتریکال پروژه برلیان میگون در تاریخ 1399/08/05 با کارفرمای محترم جناب مهندس ذوالفقاری بسته شد نقشه های شاپ پروژه به تایید کارفرما رسید و تیم اجرا در...

دیتا سنتر 180 رک خجیر

  • 16 شهریور 1398
  • مدیر سایت
شروع به کار دیتا سنتر خجیر در تابستان 1396 می باشد شرکت مجری ابنیه این پروژه صنایع الکترونیک زعیم (بخش فناوری طاها ) می باشد اقدامات انجام شده شرکت...

دیتاسنتر 50 رک شاپرک

  • 16 شهریور 1398
  • مدیر سایت
دیتا سنتر شاپرک در فرودین 1396 شروع شد این پروژه در پارکینگ ساختمان اداری شاپرک طراخی شده بود که به خاطر این موضوع کار بشدت سخت می شد تمام...