سعید علیدوستی پور

  • 27 آبان 1399
  • مدیر سایت
مهندس سعید علیدوستی پور به سمت ریاست هیئت مدیره و مدیر بخش پاور و نیرو برق فعالیت می کند ایشان تجربه فراوان در بخش پستهای انتقال و سد های...