دیتاسنتر 50 رک شاپرک

  • 16 شهریور 1398
  • مدیر سایت
دیتا سنتر شاپرک در فرودین 1396 شروع شد این پروژه در پارکینگ ساختمان اداری شاپرک طراخی شده بود که به خاطر این موضوع کار بشدت سخت می شد تمام...