دیتا سنتر 180 رک خجیر

  • 16 شهریور 1398
  • مدیر سایت
شروع به کار دیتا سنتر خجیر در تابستان 1396 می باشد شرکت مجری ابنیه این پروژه صنایع الکترونیک زعیم (بخش فناوری طاها ) می باشد اقدامات انجام شده شرکت...