پیمان عابدینی

  • 27 آبان 1399
  • مدیر سایت
پیمان عابدینی مهندس برق قدرت به سمت مدیر عامل ، مدیر بخش تاسیسات الکتریکی و عضو هیئت مدیره شرکت اشعه رها گستر می باشد. صبوری و پشتکار ایشان در...

سعید علیدوستی پور

  • 27 آبان 1399
  • مدیر سایت
مهندس سعید علیدوستی پور به سمت ریاست هیئت مدیره و مدیر بخش پاور و نیرو برق فعالیت می کند ایشان تجربه فراوان در بخش پستهای انتقال و سد های...